tirsdag 4. juni 2013

En mann ved navn Ove : Fredrik Backman

Ove er ein sur grinebitar. Ove bannar og steiker. Han er vrang. Han har ein tendens til å meine at alle rundt han er komplette idiotar. Han vil ikkje ha med andre menneske å gjera.
Sånn er Ove.
Sånn er Ove når me blir kjent med han i begynnelsen av boka i allefall!
Kona til Ove har døydd. Ho var limet i livet hans, ho var den som batt alt saman. Ove er 59 år og har blitt overflødig på jobben. Han vil berre ta livet av seg og møta kona si  att.
MEN!
Ove er ein sånn mann som folk kan stola på når det gjeld. Han sviktar ikkje. Og det er derfor det viser seg å vera så vanskeleg å avslutta livet. Han prøver iherdig, men vert avbroten gong på gong. Stadig er det ein nabo som krev han på ein eller annan måte nett når han skal ta sjølvmord.
Litt etter litt vert me betre kjende med den sure mannen.
Litt etter litt vert me glad i han.
Litt etter litt får me respekt for han.
Eg vart rørt, eg!
Eg gler meg ti å lesa meir a denne forfattaren, dette var ei strålande debutbok! "En mann ved navn Ove" er ei bok som eg vil anbefala til MANGE!
Boka er så interresant! Persongalleriet er heilt fantastisk! Boka er så trist og sår. Den er klok, syns eg.  Og her er humor i bøtter og spann! Og her er sjølve livet! LES!

This may come as a shock : Denne bør du lesa!

2 kommentarer: